معادله آنتوان یكی از معروفترین معادلات در مهندسی شیمی و ترمودینامیك است كه دانشجویان در دوره تحصیل خود بارها از آن استفاده می‌نمایند ...

در اولین گام ثابت های معادله آنتوان برای 5000 ماده آلی گردآوری شد و پس از مرتب سازی در قالب یك فایل PDF در اختیار شما قرار می‌گیرد. لازم به ذكر است باوجود اینكه مواد شیمیایی نام های مختلفی داشته و در استاندارد های مختلف به طرق مختلفی نامگذاری می شوند، با توجه به محدودیت فضا در این فایل تنها یكی از این اسامی استفاده شده است .

این اطلاعات شامل اسم مولكول، فرمول شیمیایی، ضرایب A, B, C و محدوده دمایی كه این ضرایب در آن صادق است، می باشد.

دریافت فایل PDF

* یكی از استفاده های جانبی كه می توان از این فایل نمود، جستجوی ماده مورد نظر  بر اساس فرمول مولكولی و مشاهده نام  آن ماده می باشد. به این ترتیب دانشجویانی كه در درس شیمی آلی با نامگذاری مواد مختلف مشكل دارند می توانند از این روش استفاده نمایند!!  برای جستجو در فایل PDF از كلیدهای Ctrl+F استفاده نمایید.