نوان : استفاده از بیوتكنولوژی در صنایع معدنی

كلمات كلیدی:صنایع معدنی،  بیوتكنولوژی، صنایع مس، كالكویست، كالكوپیریت، استخراج

 

تاریخچه استفاده از بیوتكنولوژی در صنایع معدنی
استفاده صنعتی مدرن از بیوتكنولوژی در بیولیچینگ مواد معدنی كم عیار و مواد استخراج شده از معدن مس انجام شده است. در اواخر دهه ۱۹۵۰ شركت های مس كنكات از این فرآیند به طور موفقیت آمیزی استفاده كردند. بعد از این تجربه شركت های مختلفی نیز به این تكنولوژی روی آورده اند.
امروزه دامپ های بیولیچینگ روش بسیار كم هزینه ای برا
ی استحصال مس از توده اصلی هستند كه هیچ روش دیگری كم هزینه تر از این روش نمی باشد.  علاوه بر موفقیت اقتصادی دامپ های بیولیچینگ عملیات خیلی كمی برای آماده سازی این دامپ ها لازم می باشد.

 

 

لطفا ادامه مقاله را در ادامه مطلب بخوانید

نوان : استفاده از بیوتكنولوژی در صنایع معدنی

كلمات كلیدی:صنایع معدنی،  بیوتكنولوژی، صنایع مس، كالكویست، كالكوپیریت، استخراج

 

تاریخچه استفاده از بیوتكنولوژی در صنایع معدنی
استفاده صنعتی مدرن از بیوتكنولوژی در بیولیچینگ مواد معدنی كم عیار و مواد استخراج شده از معدن مس انجام شده است. در اواخر دهه ۱۹۵۰ شركت های مس كنكات از این فرآیند به طور موفقیت آمیزی استفاده كردند. بعد از این تجربه شركت های مختلفی نیز به این تكنولوژی روی آورده اند.
امروزه دامپ های بیولیچینگ روش بسیار كم هزینه ای برای استحصال مس از توده اصلی هستند كه هیچ روش دیگری كم هزینه تر از این روش نمی باشد.  علاوه بر موفقیت اقتصادی دامپ های بیولیچینگ عملیات خیلی كمی برای آماده سازی این دامپ ها لازم می باشد.
بعد از آن تجربه تا اواسط دهه ۱۹۸۰ هنگامی كه اولین آزمایش برای بازیابی طلای مقاوم در عملیات فیرویو در آفریقای جنوبی صورت گرفت، انجام نشده بود.  از آن زمان به بعد افراد مختلفی از جمله آقایان اسپیساك و لاكشمانان تحقیقات بسیار زیادی را در زمینه بیوهیدرومتالورژی انجام دادند. به هرحال امروزه، كاربرد بیوهیدرومتالورژی به دلیل سادگی، هزینه كم و كاربرد برای مواد معدنی كم عیار موفقیت چشمگیری داشته است و در طی ۱۳ سال پیشرفت این روش به حداكثر مقدار خود رسیده است.
در این دهه اخیر تركیبی از اسیدشویی توده ای، اسیدشویی اكسید مس و استفاده از میكروبیولوژی موفقیت چشمگیری در عملیات اسیدشویی میكروبی مس ثانویه و فلزات گرانقیمت مقاوم داشته است.
اسیدشویی توده ای میكروبی هنوز ساده ترین روش موجود است كه منجر به كاهش هزینه های سرمایه گذاری اولیه، هزینه های جاری و موفقیت های زیست محیطی می شود. موارد كاربرد زیاد این روش در ۵ سال اخیر نشان دهنده اولویت ها و مزیت های خوب این روش است.
پروژه عظیم اسیدشویی توده ای میكروبی طلای سولفیدی مقاوم معدن نیومونت (۸ هزار تن) كه توسط كمپانی نوادا انجام شد نمونه بارزی از موفقیت این تكنیك می باشد.
 

كاربرد بیوتكنولوژی در صنایع معدنی
بررسی مقالات موجود و كارهای انجام شده از ۳۰ سال پیش نشان می دهد كه تعداد بسیار زیادی از عملیات ها از روش میكروبی برای جدایش فلزات در مقیاس صنعتی استفاده كرده اند. نتایج حاصل از استفاده تكنیك بیوتكنولوژی در مقیاس آزمایشگاهی با تكنولوژی های موجود تفاوت های بسیار زیادی دارند. آزمایش های انجام شده در مقیاس آزمایشگاهی بسیار زیاد، در مقیاس نیمه صنعتی كمتر و در مقیاس صنعتی و كارهای بزرگ مقیاس بسیار كم می باشند. بعضی از موارد نیز با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی فعلی نامطلوب و زیان ده هستند.
یك مطالعه جدید كه توسط آقایان پولین و لارنس انجام گرفته شده است، شرایط استحصال فلزات پایه اورانیوم و فلزات قیمتی و همچنین بازیابی فلزات از محلول و فلزات صنعتی را بیان كرده اند. بیشترین كار انجام شده در مقیاس نیمه صنعتی و صنعتی برای مس، اورانیوم و فلزات قیمتی می باشد كه شامل اسیدشویی توده ای ماده معدنی و باطله مس با عیار كم، اسیدشویی لایه های نازك از ماده معدنی مس، اسیدشویی توده ای مس از طلا، اسیدشویی در جا ماده معدنی و باطله اورانیوم، بازیابی كانی های مقاوم و بیواكسیداسیون توده ای كانی های مقاوم طلا و بیواكسیداسیون توده ای كانی های طلای مقاوم با عیار پایین است.
موفق ترین كاربرد بیوتكنولوژی برای استخراج فلزات در مورد مس و طلا می باشد و در زمینه مس، بیولیچینگ آن به خاطر راحتی و اقتصادی بودن بازیابی فلزات از محلول توسط روش ‏SXEW‏ به طور گسترده ای انجام می شود.‏  طلا نیز به خاطر ارزش اقتصادی بالای آن از این روش استفاده می شود.
بیولیچینگ اورانیوم نیز در قدیم بیشتر مورد استفاده قرار می گرفت ولی امروزه به دلیل كاهش قیمت اورانیوم و تحریم استفاده آن در صنایع هسته ای كاربرد آن كمتر شده و همچنین برای كانی های كبالت و نیكل نیز در آینده به خاطر كاربرد روزافزون این فلزات مورد بررسی قرار خواهند گرفت كه در زیر در مورد موارد كاربرد بیولیچینگ برای استحصال كانی های مس، طلا، اورانیوم، نیكل و كبالت بحث خواهد شد.
 

كاربرد بیوتكنولوژی در صنایع مس
نحوه معدنكاری مس در شیلی به طور مستقیم بر قیمت و میزان خرید و فروش آن در بازار تاثیر می گذارد زیرا شیلی مهمترین تولیدكننده مس در دنیا است. این مطالب مشخص می کنند كه تنها افزایش قیمت ها حائز اهمیت نیست بلكه باید راه های اقتصادی تری برای استحصال مس به دست آورد.
انتخاب عملیات بیوهیدرومتالورژی به طور گسترده ای به شرایط كانی شناسی مس بستگی دارد. بزرگترین كاربرد بیوتكنولوژی در صنایع معدنی در بیولیچینگ كانی های كم عیار و باطله ها در توده های اسیدشویی است.‏
اگرچه سولفیدهای مس ثانویه، كالكویست و كالكوپیریت بیشتر مورد اسیدشویی قرار می گیرند، حتی كانی های كالكوپیریت نسبتا مقاوم نیز به عنوان منابع حائز اهمیتی در روش اسیدشویی محسوب می شوند.