تعدادی از رشته های درسی در كنكور كارشناسی ارشد دچار تغییر در مواد امتحانی شدند.برای اطلاع از این تغییرات به ادمه مطلب مراجعه فرمایید.

با تشكر

مواد امتحانی و ضریب دروس برخی از كدرشته‌های امتحانی آزمون كارشناسی ارشد سال 1389 اعلام شد

 
 

 

   بدین‌وسیله با توجه به مصوبه شورای نظارت و برنامه‌ریزی آزمون تحصیلات تكمیلی برخی از مواد امتحانی و ضرایب دروس از كدرشته‌های امتحانی آزمون ورودی تحصیلات تكمیلی (دوره‌های كارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال 1389 را برای متقاضیان شركت در آزمون مذكور به شرح مندرج در جداول ذیل به تفكیك گروه آموزشی اعلام می‌نماید.

1
- برخی از رشته‌های امتحانی گروه آموزشی علوم انسانی

رشته

گرایش

دروس

ضرایب

مجموعه علوم اقتصادی
كد1105

1- علوم اقتصادی
2- توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی
3- برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی
4- اقتصاد انرژی

1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)

1

2- اقتصاد خرد

4

3- اقتصاد كلان

4

4- ریاضی

2

5- آمار

2

6- مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین‌الملل ـ مالیه بین‌الملل ـ بخش عمومی ـ پول و بانكداری ـ اقتصاد اسلامی)

3

مجموعه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
(كد1130)

مطالعات منطقه‌ای

1- زبان عمومی و تخصصی (آلمانی، انگلیسی و فرانسه)

2

2- سازمان‌های بین‌المللی

1

3- اصول روابط بین‌الملل و سیاست خارجی

1

4- نظام‌های سیاسی تطبیقی

1

5- روش پژوهش

1

6- سیاست و حكومت منطقه مرتبط (آسیای مركزی و قفقاز، آمریكای شمالی، اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا)

2

مجموعه مدیریت
كد (1142)

مدیریت مالی

1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)

2

2- ریاضی و آمار

3

3- اقتصاد خرد و كلان

3

4- مدیریت مالی

4

5- مدیریت سرمایه‌گذاری و ریسك

4

6- حسابداری‌(حسابداری‌مالی و حسابداری صنعتی)

4

مجموعه مدیریت
كد (1142)

مدیریت كارآفرینی

1- زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی)

3

2- مبانی كارآفرینی

3

3- تئوری‌های مدیریت

2

4- اقتصاد خرد و كلان

2

5- آمار و ریاضی

3

6- بازاریابی و مدیریت بازار

2

مجموعه حقوق
كد (1126)

حقوق ارتباطات

1- متون حقوقی به زبان خارجی

2

2- حقوق بین‌الملل عمومی

2

3- حقوق اساسی

3

4- حقوق تعهدات

2

5- حقوق‌جزا‌(عمومی و‌اختصاصی) و آیین‌دادرسی‌كیفری

2

6- حقوق ارتباطات

3

مجموعه علوم اجتماعی
كد (1108)

برنامه‌ریزی گردشگری (توریسم)
(گرایش جدید)

1- زبان عمومی و تخصصی (آلمانی، انگلیسی و فرانسه)

2

2- روش تحقیق

2

3- نظریه‌های جامعه‌شناسی

2

4- حوزه‌ها و مفاهیم اساسی برنامه‌ریزی توریسم

4

مجموعه محیط زیست كد (1146)

برنامه‌ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست

1- زبان عمومی و تخصصی

2

2- برنامه‌ریزی و مدیریت محیط زیست

3

3- اكولوژی عمومی

2

4- ارزیابی توان محیط زیست

1

5- آمار و روش‌های تحلیل سیستم‌ها

2

6- مبانی سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور (RS)

2

گرایش آموزش محیط زیست از كد رشته امتحانی 1146 با همان مواد و ضرایب مندرج در دفترچه كارشناسی ارشد سال 1388، پذیرش دانشجو خواهد داشت.

ایجاد كد رشته جدید تحت عنوان مطالعات جهان با 4 گرایش


نام رشته

گرایش

دروس

ضرایب

مطالعات جهان

مطالعات آمریكای شمالی

1- تاریخ آمریكا (به زبان انگلیسی)

2

2- زبان و ادبیات انگلیسی (به زبان انگلیسی)

3

3- نظریه‌های علوم اجتماعی و سیاسی

3

4- روش تحقیق در علوم اجتماعی

2

مطالعات جهان

مطالعات بریتانیا

1- تاریخ بریتانیا (به زبان انگلیسی)

2

2- زبان و ادبیات انگلیسی (به زبان انگلیسی)

3

3- نظریه‌های علوم اجتماعی و سیاسی

3

4- روش تحقیق در علوم اجتماعی

2

مطالعات جهان

مطالعات روسیه

1- تاریخ روسیه (به زبان روسی)

2

2- زبان و ادبیات روسی (به زبان روسی)

3

3- نظریه‌های علوم اجتماعی و سیاسی

3

4- روش تحقیق در علوم اجتماعی

2

مطالعات جهان

مطالعات فرانسه

1- تاریخ فرانسه (به زبان فرانسه)

2

2- زبان وادبیات فرانسه (به زبان فرانسه)

3

3- نظریه‌های علوم اجتماعی و سیاسی

3

4- روش تحقیق در علوم اجتماعی

2

  
2 - برخی از رشته‌های امتحانی گروه آموزشی علوم پایه
الف) مجموعه زمین‌شناسی (كد 1201):


كدرشته

رشته امتحانی

مواد و ضرایب امتحانی

1201

مجموعه زمین‌شناسی
1- پترولوژی
2- اقتصادی
3- تكتونیك
4- آبشناسی (هیدرولوژی)
5- چینه و فسیل شناسی
6- رسوب‌شناسی و سنگ‌شناسی
7- نفت
8- مهندسی
9- زیست محیطی
10- ژئوشیمی

1- زبان عمومی و تخصصی، 2- سنگ‌شناسی و پترولوژی (شامل: سنگ‌شناسی آذرین، دگرگونی و پترولوژی آذرین، دگرگونی و رسوبی)، 3- زمین‌شناسی ایران، 4- زمین‌شناسی ساختمان، 5- چینه‌شناسی، 6- زمین‌شناسی اقتصادی، 7- زمین‌شناسی نفت، 8- ژئوشیمی، 9- رسوب‌شناسی و سنگ‌شناسی رسوبی، 10- دیرینه شناسی، 11- آبهای زیرزمینی، 12- زمین‌شناسی مهندسی، 13- زمین‌شناسی زیست محیطی.
ضرایب به ترتیب دروس:
1- پترولوژی                 (2، 3، 1، 1، 1، 1، 0، 1، 0، 0، 0، 0و 0)
2- اقتصادی                  (2، 1، 1، 1، 0، 3، 0، 1، 0، 0، 0، 0و 1)
3- تكتونیك                  (2، 1، 1، 3، 1، 0، 0، 0، 1، 0، 0، 1و 0)
4- آبشناسی (هیدرولوژی)  (2، 0، 1، 1، 0، 0، 0، 0، 1، 0، 3، 1و 1)
5- چینه و فسیل شناسی   (2، 0، 1، 1، 2، 0، 1، 0، 1، 2، 0، 0و 0)
6-‌رسوب‌شناسی‌و‌سنگ‌شناسی‌(2، 1، 1، 1، 1، 0، 1، 0، 3، 0، 0، 0و 0)
7- نفت                       (2، 0، 1، 1، 1، 0، 3، 0، 1، 0، 0، 0و 1)
8- مهندسی                  (2، 1، 1، 1، 0، 0، 0، 0، 0، 0، 1، 3و 1)
9- زیست محیطی           (2، 0، 0، 0، 0، 1، 0، 2، 1، 0، 1، 1و 2)
10- ژئوشیمی                (2، 1، 1، 0، 0، 2، 0، 2، 1، 0، 0، 0و 1)


 

ب) مجموعه فیزیك (كد 1204):


كدرشته

رشته امتحانی

مواد و ضرایب امتحانی

1204

مجموعه فیزیك
1- فیزیك
2- نانوفیزیك
3- آموزش فیزیك

1- زبان عمومی و تخصصی، 2- فیزیك پایه 1، 2 و 3 ، 3- فیزیك جدید، 4- مكانیك كوانتوم 1 و 2، 5- الكترومغناطیس، 6- مكانیك كلاسیك 1 و 2، 7- ترمودینامیك و مكانیك آماری، 8- ریاضی فیزیك 1 و 2.
كلیه دروس با ضریب یك

ج) مجموعه زیست‌شناسی (كد 1206):
رشته بیو فیزیك  از دفترچه راهنمای شماره یك، از مجموعه زیست‌شناسی حذف گردید لذا پذیرش دانشجو در این رشته در دفترچه شماره 2 (راهنمای انتخاب رشته) آزمون تحصیلات تكمیلی از بین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته كه در آزمون رشته‌های زیر شركت نموده‌اند صورت می‌گیرد:
1- مجموعه شیمی (كد 1203) با مواد و ضرایب گرایش شیمی فیزیك
2- مجموعه فیزیك (كد 1204)
3- مجموعه زیست‌شناسی (كد 1206) با مواد و ضرایب گرایش بیوشیمی

3- برخی از رشته‌های امتحانی گروه آموزشی فنی و مهندسی
الف) مجموعه مهندسی برق (1251):


كد رشته

رشته امتحانی

مواد و ضرایب امتحانی

1251

مجموعه مهندسی برق
1- الكترونیك
2- قدرت
3- مخابرات
4- كنترل
5- راه آهن برقی
6- مهندسی قدرت – مدیریت انرژی
7- مهندسی پزشكی (بیوالكتریك)
8- مكاترونیك

1- زبان عمومی و تخصصی، 2- ریاضیات (معادلات دفرانسیل، ریاضیات مهندسی، آمار و احتمالات)، 3- مدارهای الكتریكی 1 و 2، 4- الكترونیك 1 و 2، 5- ماشین‌های الكتریكی 1 و 2، 6- سیستم‌های كنترل خطی، 7- الكترومغناطیس، 8- تجزیه و تحلیل سیستم، 9- بررسی سیستم‌های قدرت 1، 10- مدار منطقی و ریزپردازنده‌ها
ضرایب به ترتیب دروس:
1- الكترونیك                         (3، 4، 4، 4، 0، 3، 3، 4، 0 و 0) 
2- قدرت                               (3، 4، 4، 0، 4، 4، 3، 0، 3 و 0)
3- مخابرات                            (3، 4، 4، 3، 0، 3، 4، 4، 0 و 0)
4- كنترل                              (3، 4، 4، 3، 3، 4، 0، 4، 0 و 0)
5 و 6 ضرایب گرایش‌های (راه آهن برقی و مهندسی قدرت – مدیریت انرژی) همانند ضرایب، گرایش قدرت می‌باشد.
7- بیوالكتریك (3، 4، 4، 3، 0، 4، 1، 4، 0 و 0) در این گرایش انتخاب یكی از دو درس الكترومغناطیس یا مقدمه‌ای بر مهندسی پزشكی به عنوان درس هفتم الزامی است.
8- مكاترونیك                           (2، 4، 4، 4، 4، 4، 0، 0، 0 و 4)


 

ب) مهندسی نفت (1253):
رشته‌های مهندسی شیمی گرایش مخازن هیدروكربوری (كد 1258) و مهندسی نفت با گرایش‌های 1- مهندسی حفاری و بهره‌برداری نفت 2- مهندسی اكتشاف نفت (كد 1253)، با یكدیگر ادغام شده و مجموعه مهندسی نفت با گرایش‌های مندرج در جدول ذیل را پدید می‌آورد.


رشته

گرایش‌ها

ملاحظات

مواد امتحانی

ضرایب

مجموعه مهندسی نفت (كد 1253)

1- اكتشافات نفت
2- مهندسی حفاری و بهره‌برداری نفت
3- مهندسی مخازن هیدروكربوری

* دروس مشترك
گرایش‌ها

1- زبان عمومی و تخصصی

2

2- ریاضی (ریاضی عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی)

2

3- دروس زمین‌شناسی (زمین‌شناسی عمومی ـ زمین‌شناسی ساختمانی ـ زمین‌شناسی نفت)

2

1- دروس‌تخصصی
گرایش اكتشاف نفت

4- ژئوفیزیك و ژئوشیمی آلی

3

5- پتروفیزیك و چاه‌نگاری

3

6- دروس مهندسی نفت (مخزن، حفاری، بهره‌برداری)

3

7- زمین‌شناسی تخصصی (زمین‌شناسی تحت‌الارضی، سنگ‌شناسی رسوبی، زمین‌شناسی نفت ایران)

3

2-‌دروس تخصصی
گرایش‌مهندسی حفاری و بهره‌برداری نفت

8- خواص سنگ و خواص سیال

3

9- چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه

3

10 مهندسی حفاری (مهندسی حفاری 1 و 2، سیمان حفاری و گل حفاری)

3

11- مهندسی مخزن و بهره‌برداری (مخزن، بهره‌برداری، مكانیك سیالات دوفازی)

3

3- دروس تخصصی گرایش مهندسی مخازن هیدروكربوری

12- خواص سنگ و خواص سیال

3

13- چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه

3

14- مهندسی مخزن (مخزن 1 و 2)

3

15- مبانی حفاری و بهره‌برداری (مبانی حفاری، بهره‌برداری، مكانیك سیالات دوفازی)

3

* بدین ترتیب سه درس اول برای كلیه گرایش‌های مجموعه مهندسی نفت، بطور یكسان و بصورت مشترك خواهد بود.

ج) مجموعه مهندسی عمران (كد 1264)


رشته امتحانی

گرایش‌ها

مواد امتحانی

مجموعه مهندسی
عمران
(كد 1264)

1- سازه
2- مهندسی زلزله
3- مكانیك خاك و پی
4- راه و ترابری
5- مهندسی آب
6- سازه‌های هیدرولیكی
7- سازه‌های دریایی
8- برنامه‌ریزی حمل و نقل
9- مهندسی مدیریت و ساخت
10- مهندسی محیط زیست
11- مهندسی رودخانه
12- مهندسی آب و فاضلاب

1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)
2- ریاضیات
3- مكانیك جامدات (مقاومت مصالح 1- تحلیل سازه‌ها 1)
4- مكانیك خاك و پی‌سازی
5- مكانیك سیالات و هیدرولیك
6- طراحی (سازه‌های فولادی 1 و 2، سازه‌های بتنی 1 و 2، راهسازی و روسازی راه)
كلیه دروس با ضریب 1


 

د) مجموعه مهندسی مكانیك (1267):


كد رشته

رشته امتحانی

مواد و ضرایب امتحانی

1267

مجموعه مهندسی مكانیك
1- ساخت و تولید
2- طراحی كاربردی
3- تبدیل انرژی
4- مهندسی پزشكی – بیو مكانیك
5- سیستم محركه خودرو
6- طراحی سیستم‌های تعلیق، ترمز و فرمان
7- سازه بدنه خودرو
8- مكاترونیك

1- زبان عمومی و تخصصی، 2- ریاضیات (ریاضی عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی)، 3- حرارت و سیالات (ترمودینامیك، مكانیك سیالات، انتقال حرارت)، 4- جامدات (استاتیك، مقاومت مصالح، طراحی اجزاء)، 5- دینامیك و ارتعاشات (دینامیك، ارتعاشات، دینامیك ماشین، كنترل)، 6- ساخت و تولید (ماشین ابزار، قالب پرس، علم مواد، ماشین‌های كنترل عددی، اندازه‌گیری، تولید مخصوص، هیدرولیك و نیوماتیك، مدیریت تولید)
ضرایب به ترتیب دروس:
1- ساخت و تولید (1، 2، 1، 2، 1 و 4)
2- طراحی كاربردی (1، 2، 2، 3، 2 و 0)
3- تبدیل انرژی (1، 2، 3، 2، 2 و 0)
4- مهندسی پزشكی – بیو مكانیك (3، 4، 3، 4، 3 و 3)
5- سیستم محركه خودرو (2، 3، 3، 3، 2 و 0)
6- طراحی سیستم‌های تعلیق، ترمز و فرمان (2، 3، 1، 3، 4 و 0)
7- سازه بدنه خودرو (2، 3، 2، 4، 3 و 0)
8- مكاترونیك (1، 2، 2، 2، 3 و 2)
متقاضیان گرایش 4 به جای دروس 5 و 6 فوق می‌توانند دروس (مبانی بیومكانیك 1 و 2 و دروس پایه پزشكی شامل فیزیولوژی و آناتومی و فیزیك پزشكی) را انتخاب نمایند.

* - پذیرش دانشجو در رشته مكاترونیك در آزمون ورودی تحصیلات تكمیلی سال 1389 از طریق كد رشته‌های 1251 (مجموعه مهندسی برق) و 1267 (مجموعه مهندسی مكانیك) صورت می‌گیرد.

4- گروه آموزشی كشاورزی
مهندسی منابع طبیعی ـ مجموعه مدیریت مناطق بیابانی و همزیستی با بیابان (كد 1321):


كدرشته امتحانی

رشته امتحانی

مواد امتحانی و ضرایب

1321

مهندسی منابع طبیعی ـ مجموعه مدیریت مناطق بیابانی و همزیستی با بیابان
1- مدیریت مناطق بیابانی
2- تولیدات گیاهی و دامی
3- محیط زیست و منابع طبیعی
4- توسعه و عمران مناطق بیابانی

1- زبان عمومی و تخصصی، 2- رابطه آب و خاك و گیاه، 3- طرح آزمایش‌های كشاورزی، 4- اكولوژی عمومی، 5- حفاظت خاك و آبخیزداری، 6- ژئومورفولوژی، 7- خاك‌شناسی مناطق خشك، 8- حفاظت آب و خاك
ضرایب به ترتیب دروس:
1- مدیریت مناطق بیابانی     (2، 3، 2، 3، 2، 2، 0 و 0)
2- تولیدات گیاهی و دامی    (1، 1، 0، 1، 0، 1، 1 و 1)
3- محیط‌زیست‌و‌منابع‌طبیعی (1، 1، 0، 1، 0، 1، 1 و 1)
4- توسعه‌و‌عمران‌مناطق‌بیابانی‌(1، 1، 0، 1، 0، 1، 1 و 1)