با عرض سلام

دوستانی از بنده خواسته بودند كه نظر شخصی ام را در مورد آمادگی برای كنكور كارشناسی ارشد بیان كنم.

بنده شخصا برای كنكور كارشناسی ارشد از دستورالعمل مجتمع آموزشی ماهان استفاده نموده ام.این دستورالعمل را می توانید از سایت ماهان دریافت نمایید.و همچنین شركت در آزمون ها ی ماهان و پارسه می تواند در پیشبرد دانسته ها برای كنكور كارشناسی ارشد موثر واقع شود.البته نمی توان تلاش شخصی كه بزرگترین عامل موفقیت در كنكور است را در نظر نگرفت.

به امید موفقیت شما در آزمون كارشناسی ارشد