سمینار فناوریهای نانو و زیستی در صنعت نساجی روزهای ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۸ در راستای تبادل اطلاعات در زمینه های نوین در صنعت نساجی و برداشتن گامی موثر در بکارگیری این علوم و فناوریها در صنعت نساجی کشور در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار خواهد گردید.سمینار فناوریهای نانو و زیستی در صنعت نساجی روزهای ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۸ در راستای تبادل اطلاعات در زمینه های نوین در صنعت نساجی و برداشتن گامی موثر در بکارگیری این علوم و فناوریها در صنعت نساجی کشور در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار خواهد گردید.

اهداف سمینار:

* کوشش در گسترش مرزهای دانش در زمینه مواد و کالاهای نساجی با کاربردها و یا خواص ویژه

* تولید علم و استوار ساختن مبانی تجربی بر بنیان های علمی

* تولید دانش فنی در زمینه تولید کالای نساجی

* ایجاد مرجعی مناسب برای طرح و نظارت و مشاوره در زمینه های پیشرفته صنعت تولید الیاف، نخ و پارچه