نخستین اقدام برای تاسیس سازمان کشورهای صادرکننده نفت( اوپک)، در سال ۱۹۴۹ به وقوع پیوست. در این سال ونزوئلا با ایران، عراق، کویت و عربستان سعودی گفت وگو و پیشنهاد کرد که برای همکاری نزدیک تر میان خود ( دارندگان بزرگ نفت) به تبادل نظر و بررسی گزینه های گوناگون بپردازند. در سال ۱۹۵۹، هنگامی که شرکت های نفتی، یک سویه، بهای رسمی نفت ونزوئلا را بشکه ای ۵ تا ۲۵ سنت و نفت خاورمیانه را ۱۸ سنت کاهش دادند، نیاز به همکاری نزدیک تر میان دولت های یاد شده، بیش از پیش آشکار شد. به دنبال آن نخستین کنگره نفتی اعراب در کایرو برگزار شد و در بیانیه ای از شرکت های نفتی خواسته شد که پیش از هرگونه تصمیم گیری یک سویه درباره قیمت نفت، با دولت های کشورهای دارنده نفت مشورت کنند. کشورهای یاد شده در این کنگره برای تاسیس یک کمیته مشورتی نفتی توافق کلی کردند. در آگوست 1960، شرکت های نفتی، قیمت های رسمی نفت خاورمیانه را 10 تا 14 سنت در هر بشکه کاهش دادند. ماه بعد دولت عراق کشورهای ایران، کویت، عربستان سعودی و ونزوئلا را به بغداد دعوت کرد تا درباره کاهش قیمت های نفت به بحث بنشینند. به دنبال آن از 10 تا 14 سپتامبر 1960 کنفرانسی با حضور نمایندگان ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی و ونزوئلا، در عراق تشکیل شد. در این کنفرانس اوپک به عنوان سازمانی بین دولتی و دائم تاسیس شد.


محل استقرار در دومین کنفرانس اوپک که در آوریل 1961 در سوییس برگزار شد، تصمیم گرفته شد که ژنو، محل برگزاری هیئت عامل اوپک، مقر دبیرخانه اوپک باشد. در آوریل 1965 کنفرانس اوپک تصمیم گرفت که مرکز اوپک به وین در اتریش منتقل شود. مذاکرات با دولت اتریش موفقیت آمیز بود و در اول سپتامبر 1965، وزیر خارجه وقت اتریش، مرحوم دکتر «بروئو کرسکی» و دبیر کل اوپک، «اشرف لطفی»، موافقتنامه میزبانی، امضا کردند. در آغاز کار مرکز اوپک در وین در دو ساختمان کوچک قرار داشت، چندی بعد به ساختمان شماره 10، خیابان دکتر کارل لوگر رینگ، سپس در مارس 1977 به ساختمان دبیرخانه کنونی در خیابان اوبر دوناسترای، شماره 93 در کنار کانال دانوب در منطقه 2 وین انتقال یافت؛ ...

در حال حاضر سازمان 11 عضو دارد که فهرست آنها در ذیل آمده است: ...

 

 

لطفا ادامه مقاله را در ادامه مطلب بخوانید

نخستین اقدام برای تاسیس سازمان کشورهای صادرکننده نفت( اوپک)، در سال ۱۹۴۹ به وقوع پیوست. در این سال ونزوئلا با ایران، عراق، کویت و عربستان سعودی گفت وگو و پیشنهاد کرد که برای همکاری نزدیک تر میان خود ( دارندگان بزرگ نفت) به تبادل نظر و بررسی گزینه های گوناگون بپردازند. در سال ۱۹۵۹، هنگامی که شرکت های نفتی، یک سویه، بهای رسمی نفت ونزوئلا را بشکه ای ۵ تا ۲۵ سنت و نفت خاورمیانه را ۱۸ سنت کاهش دادند، نیاز به همکاری نزدیک تر میان دولت های یاد شده، بیش از پیش آشکار شد. به دنبال آن نخستین کنگره نفتی اعراب در کایرو برگزار شد و در بیانیه ای از شرکت های نفتی خواسته شد که پیش از هرگونه تصمیم گیری یک سویه درباره قیمت نفت، با دولت های کشورهای دارنده نفت مشورت کنند. کشورهای یاد شده در این کنگره برای تاسیس یک کمیته مشورتی نفتی توافق کلی کردند. در آگوست 1960، شرکت های نفتی، قیمت های رسمی نفت خاورمیانه را 10 تا 14 سنت در هر بشکه کاهش دادند. ماه بعد دولت عراق کشورهای ایران، کویت، عربستان سعودی و ونزوئلا را به بغداد دعوت کرد تا درباره کاهش قیمت های نفت به بحث بنشینند. به دنبال آن از 10 تا 14 سپتامبر 1960 کنفرانسی با حضور نمایندگان ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی و ونزوئلا، در عراق تشکیل شد. در این کنفرانس اوپک به عنوان سازمانی بین دولتی و دائم تاسیس شد.


محل استقرار در دومین کنفرانس اوپک که در آوریل 1961 در سوییس برگزار شد، تصمیم گرفته شد که ژنو، محل برگزاری هیئت عامل اوپک، مقر دبیرخانه اوپک باشد. در آوریل 1965 کنفرانس اوپک تصمیم گرفت که مرکز اوپک به وین در اتریش منتقل شود. مذاکرات با دولت اتریش موفقیت آمیز بود و در اول سپتامبر 1965، وزیر خارجه وقت اتریش، مرحوم دکتر «بروئو کرسکی» و دبیر کل اوپک، «اشرف لطفی»، موافقتنامه میزبانی، امضا کردند. در آغاز کار مرکز اوپک در وین در دو ساختمان کوچک قرار داشت، چندی بعد به ساختمان شماره 10، خیابان دکتر کارل لوگر رینگ، سپس در مارس 1977 به ساختمان دبیرخانه کنونی در خیابان اوبر دوناسترای، شماره 93 در کنار کانال دانوب در منطقه 2 وین انتقال یافت؛ ...

در حال حاضر سازمان 11 عضو دارد که فهرست آنها در ذیل آمده است:

اعضای بنیان گذار (سال عضویت)
 ایران (1960)
عراق (1960)
کویت (1960)
عربستان سعودی (1960)
ونزوئلا (1960)

اعضای کامل ( رسمی)
قطر 1961
اندونزی 1962
لیبی 1962
امارات متحد عربی 1967
الجزایر 1969
نیجریه 1971


اکوادور که در سال 1973 به عضویت رسمی(کامل) درآمده بود، به درخواست خود در 31 دسامبر 1992 از عضویت انصراف داد. گابن که در سال 1975 به عضویت کامل درآمده بود، در ژانویه 1995 به عضویت خود پایان داد.

» منبع : Assaluyeh.com