انجمن مهندسی شیمی ایران برگزار می نماید:


پنجمین همایش دانش آموختگان مهندسی شیمی سراسر کشور


زمان: 16  اردیبهشت ماه 1388  


 انجمن مهندسی شیمی ایران جهت برگزاری این همایش
از كلیه دانشجویان علاقمنددر زمینه های ذیل دعوت به همكاری می نماید:


1
-   
كادر اجرایی برگزاری همایش

2-   اجرای برنامه (مجری)

3-       اجرای موسیقی زنده (پاپ و سنتی)

4-    اجرای نمایش

5-    طراحی گرافیك

6-    عكاسی و فیلمبرداری

جهت كسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمایید:

              021-66022193                   021-66066809                 021-66066810
و همچنین به سایت انجمن مهندسی شیمی مراجعه کنید.

منبع: انجمن مهندسی شیمی