همایش بین المللی اچ.اس.یی در صنعت نفت و گاز، روزهای دوازدهم و سیزدهم اردیبهشت ۱۳۸۸ با همکاری سایت مرجع مهندسی شیمی ایران - ایکمیکا - در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار خواهد شد.

 

منبع: ایکمیکا