قداست ایران، بلندای دماوند، اصالت نوروز، قدرت آرش، شرافت کاوه، غیرت بابک، نجابت مازیار، زیبایی آتوسا، گرمای آتش، پرواز هما، پندار، گفتار، کردار نیک را از اهورای پاک برایتان در این نوروز سپیده آرزو می کنیم.

این عید خجسته و باستانی را به تمام ایرانیان جهان تبریک گفته و سالی پر از خوشی و نیکی به همراه موفقیت را آرزومندیم. 

مدیر وبلاگ