آزمون های كدام موسسه جهت آمادگی برای كنكور كارشناسی ارشد موثرتر می باشد
سوم آبان 88 ساعت 13:49:08
پارسه
53.75 درصد
(43 رای)
ماهان
15 درصد
(12 رای)
هردو
5 درصد
(4 رای)
هیچكدام
26.25 درصد
(21 رای)