هشتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

۲۲ تا ۲۳ اردیبهشت

 

انجمن مهندسی شیمی ایران با همكاری دانشگاه رازی كرمانشاه برگزار می نماید:

پنجمین دوره مسابقات كمیكار

23-22 اردیبهشت 1389آدرس دبیرخانه:

كرمانشاه- باغ ابریشم- دانشگاه رازی كرمانشاه
دانشكده فنی و مهندسی- گروه مهندسی شیمیتلفكس:

4283262 - 0831